WMO

De meeste van onze cliënten komen binnen via hun begeleider van de gemeente, er word een intake gesprek gehouden en aan de hand daarvan worden de doelen gesteld. Verder kijken we of de locatie en onze werkzaamheden en activiteiten passen bij de cliënt. Als er een beperking is waar rekening mee gehouden moet worden en die van invloed is word dat in het team besproken en gekeken naar veiligheid bv. een time-out plek.  

Er word een kort lijntje onderhouden met de begeleider en of contactpersoon van de cliënt.

Als er problemen voordoen word er meteen actie ondernomen door middel van een gesprek met de cliënt of met de begeleiding of ouders. Wij hebben uit ervaring geleerd dat dit de beste en snelste manier is om alles rustig en veilig te laten verlopen.

Wij zijn een kleine zorgmanege en hebben daardoor het voordeel van een huislijke sfeer, we maken het de cliënten naar hun zin en ze kunnen hun verhaal kwijt ze werken aan hun doelen in een professionele omgeving..

Via WMO is er meestal de vraag naar begeleid werken, hieronder verstaan wij het werken op de manege onderhoud aan de gebouwen en weilanden. Verzorgen van de paarden en andere dieren. Het onderhoud aan machines, tractor en werkplaats. Gezamenlijk het verzorgen van de lunch, is hier een onderdeel van.

Als er vanuit de cliënt de wens is om te koken en bakken/knutselen/wandelen of andere activiteiten worden deze in het dagschema ingepast.

 

 


 
E-mailen
Bellen