Versie 3.0    januari 2015                                 Best viewed in 1024 x 768      
Wij bieden dagbesteding aan voor mensen met zowel mentale en/of lichamelijke beperkingen. Hierbij valt te denken aan
bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down, autisme en aanverwante stoornissen, AD(H)D enzovoorts.
Ons aanbod is zeer gevarieerd. De dagbesteding kan op individuele basis plaatsvinden alsook in groepsverband. De
nadruk kan komen te liggen op o.a. sport en spel, het verzorgen en omgaan met dieren, knutselen en koken. Van de
omgang met paarden is bekend dat dit rustgevend en ontspannend werkt voor de mens. Ook kunnen we in de omgang
met paarden goed werken aan het opbouwen van het zelfvertrouwen van cliënten. Verder hebben wij ervaring in het
begeleiden van cliënten met gewichtsproblemen. Dan wordt samen sporten en gezonde maaltijden bereiden,
opgenomen in het stappenplan. Dit alles bieden wij aan vanaf onze locatie (een kleinschalige manege- en pensionstal)
waar het buitenleven centraal staat.
Na een intakegesprek maken we een stappenplan (zorgplan) dat we aanpassen aan ieders wensen en doelen.