Versie 3.0    januari 2015                                 Best viewed in 1024 x 768      
In samenwerking met een zadelmaker hebben wij 2 aangepaste zadels laten maken waardoor cliënten met een lichamelijke beperking ook het plezier van het rijden op een paard kunnen ervaren.
De bewegingen van het paard zorgen voor
rust en ontspanning waardoor cliënten
fysiek en mentaal veel positieve effecten
ervaren zoals bijvoorbeeld
spierspanningen die afnemen, benen die
minder verkrampt zijn en verbeterde
stemming.
In onderling overleg bekijken we steeds
samen met de (ouders van) cliënt welk
zadel het meest geschikt is.